Indywidualne zapytania
Jeśli nie znalazłeś interesujących Cię win, nic straconego, w naszej ofercie znajduje się ponad 1000 pozycji! Wypełnij poniższy formularz, napisz jakich win szukasz, a my znajdziemy je i skontaktujemy się z Tobą.
Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych: Administratorem danych jest Rolmex S.A. (właściciel marki WINKOLEKCJA) z siedzibą w Warszawie (02-604) przy ul. Olkuskiej 7. Z administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby, mailowo: rolmex@rolmexsa.pl lub telefonicznie: + 48 22 54 280 00. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim skontaktować w następujący sposób: adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub e-mail: IOD@rolmexsa.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, w tym sprawy w zakresie realizacji własnych praw dotyczących danych osobowych, opisanych poniżej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, a w przypadku wyrażenia oddzielnych zgód, w celach objętych tymi zgodami. W przypadku przesłania indywidualnego zapytania dane będą przetwarzane w celu udzielenia na nie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, wykonania obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości i podatków, w tym archiwizacji dokumentacji, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do momentu jej wycofania. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki z Grupy ROLMEX, spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe, kurierskie). Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania. Brak podania danych może uniemożliwić lub uniemożliwi realizację powyższych celów. mniej... więcej...